Skip to main content
Търсене

Никорет® Фрешминт спрей за устна лигавица/ Никорет Бериминт спрей за устна лигавица

Никорет® лечебна дъвка

Никорет® Айсминт лечебна дъвка има бързо действие за облекчаване на желанието за пушене и симптомите на зависимост, което е от значение при тютюнопушенето.

Никорет Клиър трансдермален пластир

Никорет Клиър трансдермален пластир   се използва веднъж дневно, за преодоляване на желанието за цигара и симптомите на никотинова зависимост. Това е лесно приложимо решение, което помага при отказване от тютюнопушенето.

Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Съдържа никотин. Преди употреба прочетете листовката.

А0089/13.05.2020 г.