Skip to main content
Търсене

1888

Johnson & Johnson са първите, които пускат на пазара комплекти за първа помощ. Първоначално комплектите са били предназначени за железопътните работници, но скоро започват да се използват масово за обработване на рани.