Skip to main content
Търсене

1901

Като част от ангажиментите си във връзка с оказването на първа помощ Johnson & Johnson публикува първите си „Насоки за първа помощ“, в които се описват най-добрите практики на водещи лекари. Брошурите се предлагат заедно с произвежданите от компанията комплекти за първа помощ.