Skip to main content
Търсене

1921

На пазара излизат BAND-AID®, лепящи се превързочни материали на марката, изобретени през 1920 г. от служителя Ърл Диксън. Това са първите пуснати на пазара лепенки за малки рани, които потребителите могат да слагат сами.