Skip to main content
Търсене

1989-2002

Под ръководството на Ралф С. Ларсен като председател на борда и главен изпълнителен директор към групата от компании се присъединяват Neutrogena Corporation, бизнеса на Kodak за клинична диагностика, Cordis Corporation и Centocor; разрастването на компанията продължава в Русия и Източна Европа.