Skip to main content
Търсене

1994

Първият коронарен стент PALMAZ-SCHATZ® се превръща в революционно откритие за кардиологията. Коронарните стентове поддържат съдовете отворени, за да може кръвта да преминава към сърцето. По-късно Cordis Corporation представя първия медикамент-излъчващ стент, който предотвратява запушването на артериите.