Skip to main content
Търсене

2002

Johnson & Johnson придобива Tibotec-Virco BVBA, за да откликне на спешните нужди на пациенти с HIV/СПИН и други инфекциозни заболявания като туберкулозата.