Skip to main content
Търсене

2010

Компанията подкрепя Целите на хилядолетието за развитие на ООН за подобряване на здравословното състояние на майките и децата в развиващите се страни. Като основен спонсор Johnson & Johnson помага за въвеждането в САЩ на първата безплатна мобилна здравна услуга, която предлага здравна информация чрез текстови съобщения на бременни жени и майки на новородени.