Skip to main content
Търсене

Нашето кредо

Вярваме, че на първо място носим отговорност пред лекарите, медицинските сестри и пациентите, пред майките, бащите и всички други хора, които използват нашите продукти и услуги. В стремежа си да удовлетворяваме техните нужди всичко, което правим, трябва да е с най-високо качество. Непрекъснато трябва да се стремим да съкращаваме разходите си, за да поддържаме разумни цени. Заявките на клиенти трябва да се обслужват бързо и точно. Нашите доставчици и дистрибутори трябва да имат възможност за справедлива печалба.

Носим отговорност пред служителите си, мъжете и жените, които работят с нас по целия свят. Всеки е отделен индивид, който заслужава уважение. Трябва да зачитаме тяхното достойнство и да признаваме заслугите им. Те имат нужда да се чувстват защитени на работното си място. Възнаграждението трябва да е справедливо и адекватно, а работната среда – чиста, подредена и безопасна. Трябва да осигуряваме на служителите си възможности да изпълняват семейните си задължения. Служителите трябва да могат да правят предложения и да подават жалби. Трябва да осигуряваме на квалифицираните кадри равни възможности за заетост, развитие и израстване. Трябва да управляваме компетентно, а действията на служителите трябва да са адекватни и съобразно етичните норми.

Носим отговорност пред общностите, в които живеем и работим, както и пред глобалната общност. Трябва да бъдем добри граждани – да подкрепяме добрите дела, да организираме благотворителни акции и да плащаме дължимите данъци. Трябва да допринасяме за постигането на по-добри условия на живот и по-качествено здравеопазване и образование. Трябва да поддържаме в добро състояние имуществото, което имаме привилегията да използваме, да опазваме околната среда и природните ресурси.

Последната ни отговорност е към нашите акционери. Бизнесът трябва да генерира стабилна печалба. Трябва да експериментираме с нови идеи. Трябва да провеждаме изследователски и иновативни програми и да заплащаме за грешките си. Трябва да купуваме ново оборудване, да внедряваме нови мощности и да пускаме нови продукти. Трябва да трупаме резерви, за да сме спокойни в неблагоприятни периоди. Ако спазваме тези принципи, акционерите ни трябва да могат да отчетат разумна възвращаемост.