Skip to main content
Търсене

1931

Едно от оперативните дружества на Johnson & Johnson създава продукти за семейно планиране с ORTHO-GYNOL®, първият контрацептивен гел, който се продава по лекарско предписание. Създаването му се дължи на необходимостта от надеждни продукти за семейно планиране