Skip to main content
Търсене

1987

Johnson & Johnson става съосновател и партньор на Safe Kids Worldwide, първата национална, а впоследствие и глобална кампания за намаляване на злополуките и нараняванията при деца. До 2008 г. благодарение на кампанията смъртността при непреднамерените злополуки с деца до 14-годишна възраст в САЩ е намаляла с 45 процента.